BEROEPSCODE

De beroepscodes van het NIP en LVVP zijn van toepassing. Op uw verzoek kunt u hiervan een kopie krijgen.

Er wordt een dossier aangelegd gedurende de behandeling. De gesprekken/gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

Met betrekking tot overleg en verslaglegging wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd.

Aan het begin van de eerste sessie wordt u gevraagd of u:

  • akkoord gaat met de spelregels en
  • toestemming geeft tot overleg met en verslaglegging naar de huisarts.

Er wordt nimmer informatie verstrekt aan belangenbehartigende, uitkerende, keurende instanties, verzekeringsmaatschappijen e.d..

VERHINDERING

Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan graag zo tijdig mogelijk (telefonisch) bericht. Als u de afspraak wilt afzeggen of verzetten, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren (van een werkdag) te doen, anders wordt de sessie in rekening gebracht. (zie ook tarief)

KLACHTEN OF VRAGEN

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het mij dan weten. Zo onstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelend psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing.

Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met een van de beroepsverenigingen waarbij de psycholoog is aangesloten, om bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. Dit kan via nip@klantencompany.nl

Meer informatie over het indienen van een eventuele klacht kunt u hier vinden.

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio (www.zorgbelang-nederland.nl of 0900-2437070).
Zie ook:https://psynip.nl/klachtenregeling/

KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 
De kwaliteitsstatuten worden op aanvraag beschikbaar gesteld in de praktijk.

PRIVACYSTATEMENT

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Geen zorgen. Met uw persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. Daar kunt u op vertrouwen. In dit privacystatement (privacyverklaring) kunt u lezen hoe ik met uw gegevens omga. Via onderstaande link (aanklikken) kunt u mijn privacystatement downloaden en/of bekijken. Privacystatement.