HET EERSTE GESPREK?

 

EEN ORIËNTATIE

U kunt mij bellen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Dit eerste gesprek wordt een intakegesprek genoemd. Bij dit intakegesprek kunt u vertellen wat er met u aan de hand is. Het is dus inventariserend. Tegelijkertijd is het ook een kennismaking. Het is belangrijk dat het klikt en dat u het gevoel heeft bij mij op de juiste plek te zitten.

BEHANDELINGSVOORSTEL

Aan het einde van het intakegesprek probeer ik ook al mijn visie met eventueel een behandelingsvoorstel aan u terug te geven. Thuis kunt u dan op uw gemak nadenken over of dit u aanspreekt en of u al dan niet verder wilt gaan voor een behandeling. Vervolgens belt u mij weer om een vervolgafspraak te maken, of om door te geven dat u niet verder wilt als dat zo mocht zijn.

WACHTLIJST

Helaas heb ik geregeld een wachtlijst. Hieronder vindt u de geschatte wachttijd voor het intakegesprek. 

  • Momenteel geldt voor de eerstelijnspsychologische hulp (BGGZ) een wachttijd van ongeveer 14 weken;

Als u door wilt gaan met de behandeling, dan kunnen wij na de intake een vervolgafspraak inplannen zonder verdere wachttijd.

WACHTTIJD TE LANG?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden (de Treeknormen) die de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.