PSYCHOTHERAPIE

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een behandelmethode (gespecialiseerde ggz) die wordt door mij toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij jongeren (18+) als bij volwassenen en ouderen. 

Als psychotherapeut los ik geen problemen voor u op, maar help ik u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

HULPVRAAG

In het eerste contact bekijk ik of mijn behandelwijze voor u de beste oplossing is. Helaas kan ik niet iedereen helpen. Soms is het moeilijk om dit in het eerste contact in te schatten. Na 3 a 4 sessies is het eigenlijk altijd wel helder.

THERAPIEFREQUENTIE

De frequentie van de therapeutisch sessies spreken we in het begin af. Vaak zie ik iemand bij start van de behandeling wat vaker (een keer per week of een keer per twee weken) dan later (eens per drie vier weken). Dit heeft ook te maken dat u voldoende tijd heeft voor het huiswerk

 

PRIVACY

Sommige mensen willen liever niet dat het bij de verzekeraar bekend wordt dat zij in psychotherapie zijn. In die situatie is het mogelijk dat de nota niet bij de ziektekostenverzekering terecht komt, maar bij de cliënt zelf. Als u dit wenst, geef het dan aan bij het eerste contact.