WAT KOST HET?

 

BASISPAKKET

De behandeling van de meeste psychische problemen door de eerstelijns psycholoog wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen; de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

Helaas wordt niet alle hulp voor alle problemen vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, slaapproblemen, werk- en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde zorg.

Wilt u behandeld worden voor niet-verzekerde zorg, dan zult u hiervoor zelf moeten betalen.

De betaling geschiedt per sessie. Een sessie is een bijeenkomst van gemiddeld 45 minuten.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal keer en aantal minuten dat u bent geweest.
Voor meer informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

 

TARIEF EERSTELIJNSPSYCHOLOOG / GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

De eerstelijns psycholoog valt onder de BGGZ (Generalistische Basis GGZ).

Sinds januari 2022 is het zorgstelsel voor de GGZ veranderd.
Het nieuwe model wordt Zorgprestatiemodel genoemd.
U kunt hier meer over lezen op www.zorgprestatiemodel.nl en op
www.lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/
De behandelingen bij de gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) zijn over het algemeen kortdurend en klachtgericht. De bedoeling is dat de behandeling binnen 15 sessies afgerond is.

Een sessie van 45 minuten kost ongeveer €100,-. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal minuten dat de sessie heeft geduurd en van het tarief dat in het contract met uw zorgverzekeraar en de behandelaar staat. U kunt het  tarief na declaratie terugvinden op de rekening van de zorgverzekeraar.

In dit tarief zijn de werkzaamheden buiten het consult mee berekend (zoals administratie, verslaglegging, evt. overleg met verwijzers, bijwerken van het dossier, etc.).

Als u een behandeling wenst voor problemen die niet vergoed worden door uw zorgverekering, dan zijn de kosten €100,- per sessie. Deze kosten zijn dan voor uzelf.

Kosten No Show (u komt niet opdagen op een afspraak): €50,-. Deze kosten zijn voor uzelf. Als u niet kunt komen, dan dient u de afspraak op z’n laatst 24 uur van tevoren (van een werkdag) te annuleren.

Meer informatie over o.a. behandeling, hulpverleners en vergoedingen kunt u hier vinden in de uitgebreide folder van de LVVP

 

VERPLICHT EIGEN RISICO

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Dit betekent dat u dit jaar (maximaal) € 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. U betaalt dus het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

Met ingang van 1 januari 2022 is het zorgstelsel veranderd. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Meer over het zorgprestatiemodel en de consequenties, kunt u hier vinden. Lees dit zorgvuldig door.

Belangrijk om te weten is dat als uw behandeling van het ene kalenderjaar overgaat in het volgende kalenderjaar, het eigen risico dan twee keer aan u berekend gaat worden door uw zorgverzekering. De kosten die u zelf betaalt aan de behandeling worden dan helaas €770,-. Dit is een beslissing van het ministerie van VWS.

 

VERWIJZING EN ZORGPAS

De psycholoog declareert elke maand rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heb ik wat gegevens van u nodig. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek uw zorgpas met een identiteitsbewijs mee te nemen.

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Neem deze verwijzing ook mee bij het eerste bezoek (intakegesprek).

Voor de eerstelijnspsycholoog moet op de verwijzing staan dat het om een verwijzing naar BGGZ gaat, alsmede de vermoedelijke DSM-IV diagnose en de AGB-code van de huisarts.

ZORGVERZEKERAARS:

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Dit betreft dus:
Menzis, CZ, VGZ, Ohra, Nationale Nederlanden, ONVZ, Caresq, ONVZ, Zilveren Kruis, DSW, Univé, IZA, UMC,
Salland, ASR, Zorg en Zekerheid, Aevitae, In Twente en SZVK