WAT KOST HET?

 

BASISPAKKET

De behandeling van de meeste psychische problemen door de eerstelijns psycholoog en de psychotherapeut worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen; de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Helaas wordt niet alle hulp voor alle problemen vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, slaapproblemen, werk- en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde zorg.

Wilt u behandeld worden voor niet-verzekerde zorg, dan zult u hiervoor zelf moeten betalen.

De betaling geschiedt middels een DBC. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de diagnose en de behandelduur.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG / GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

De eerstelijns psycholoog valt onder de BGGZ (Generalistische Basis GGZ).

Sinds 2014 is de declaratie per sessie vervallen. Daarvoor in de plaats is een stelsel met 4 zorgproducten. Ieder zorgproduct telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. Aan elk zorgproduct hangt een prijskaartje. Dat varieert enigszins, afhankelijk van de zorgverzekeraar.

  • Kort; (behandeltijd van maximaal 294 minuten). De kosten daarvoor bedragen rond de €450,-.
  • Middel; (behandeltijd van maximaal 495 minuten). De kosten daarvoor bedragen rond de €790,-.
  • Intensief; (behandeltijd van maximaal 750 minuten). De kosten daarvoor bedragen rond de €1250,.
  • Onvolledig behandeltraject  (u komt 1 of 2 sessies en stopt daarna). De kosten daarvoor bedragen ongeveer € 200,-)

Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u binnen een van deze 4 producten behandeld. Hoeveel sessies worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten.

Als u een behandeling wenst voor problemen die niet vergoed worden door uw zorgverekering, dan zijn de kosten €100,- per sessie.

Kosten No Show (u komt niet opdagen op een afspraak): €50,-. Deze kosten zijn voor uzelf. Als u niet kunt komen, dan dient u de afspraak op z’n laatst 24 uur van tevoren (van een werkdag) te annuleren.

 

 

PSYCHOTHERAPEUT

De psychotherapeut valt onder de SGGZ (Specialistische GGZ) en wordt volledig vergoed.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (OVP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, is het tarief in 2021 € 114,14 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

Kosten No Show (u komt niet opdagen op een afspraak): €57,07. Deze kosten zijn voor uzelf. Als u niet kunt komen, dient u de afspraak op z’n laatst 24 uur van tevoren (van een werkdag) te annuleren.

 

Meer informatie over o.a. behandeling, hulpverleners en vergoedingen kunt u hier vinden in de uitgebreide folder van de LVVP.

 

VERPLICHT EIGEN RISICO

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Dit betekent dat u dit jaar (maximaal) € 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. U betaalt dus het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

Met ingang van 1 januari 2022 verandert het zorgstelsel. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Meer over het zorgprestatiemodel en de consequenties, kunt u hier vinden. Lees dit zorgvuldig door.

Belangrijk om te weten is dat als uw behandeling van het ene kalenderjaar overgaat in het volgende kalenderjaar, het eigen risico dan twee keer aan u berekend gaat worden door uw zorgverzekering. De kosten die u zelf betaalt aan de behandeling worden dan helaas €770,-. Dit is een beslissing van het ministerie van VWS.

 

VERWIJZING EN ZORGPAS

De psycholoog en de psychotherapeut declareren rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor hebben we wat gegevens van u nodig. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek uw zorgpas met een identiteitsbewijs mee te nemen.

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Neem deze verwijzing ook mee bij het eerste bezoek (intakegesprek).

Voor de eerstelijnspsycholoog moet op de verwijzing staan dat het om een verwijzing naar BGGZ gaat, alsmede de vermoedelijke DSM-IV diagnose en de AGB-code van de huisarts.

Voor de psychotherapeut dient op de verwijzing te staan, dat het om een verwijzing naar SGGZ gaat, alsmede de vermoedelijke DSM-IV diagnose en de AGB-code van de huisarts.