WAT KOST HET?

 

BASISPAKKET

De behandeling van de meeste psychische problemen door de eerstelijns psycholoog en de psychotherapeut worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen; de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Helaas wordt niet alle hulp voor alle problemen vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, slaapproblemen, werk- en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde zorg.

Wilt u behandeld worden voor niet-verzekerde zorg, dan zult u hiervoor zelf moeten betalen.

De betaling geschiedt middels een DBC. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de diagnose en de behandelduur.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG / GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

De eerstelijns psycholoog valt onder de BGGZ (Generalistische Basis GGZ).

Sinds 2014 is de declaratie per sessie vervallen. Daarvoor in de plaats is een stelsel met 4 zorgproducten:

  • Kort;
  • Middel;
  • Intensief;
  • Chronisch.

Ieder zorgproduct telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden.

Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u binnen een van deze 4 producten behandeld. Hoeveel sessies worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

 

PSYCHOTHERAPEUT

De psychotherapeut valt onder de SGGZ (Specialistische GGZ) en wordt volledig vergoed.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (OVP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, is het tarief in 2017 € 98,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

VERPLICHT EIGEN RISICO

Met ingang van 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Dit betekent dat u dit jaar (maximaal) 
€ 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend. U betaalt dus het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

VERWIJZING EN ZORGPAS

De psycholoog en de psychotherapeut declareren rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor hebben we wat gegevens van u nodig. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek uw zorgpas met een identiteitsbewijs mee te nemen.

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig. Neem deze verwijzing ook mee bij het eerste bezoek (intakegesprek).

Voor de eerstelijnspsycholoog moet op de verwijzing staan dat het om een verwijzing naar BGGZ gaat, alsmede de vermoedelijke DSM-IV diagnose en de AGB-code van de huisarts.

Voor de psychotherapeut dient op de verwijzing te staan, dat het om een verwijzing naar SGGZ gaat, alsmede de vermoedelijke DSM-IV diagnose en de AGB-code van de huisarts.