DOELGROEP

Wij werken met:

 • jongeren vanaf 18 jaar
 • volwassenen
 • ouderen

WERKWIJZE

Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wens van de cliënt en hem of haar die hulp te geven die het best bij hem of haar en dat probleem past. Meestal passen we een vorm van cognitieve gedragstherapie toe.

Kenmerken hiervan zijn:

 • eerder kortdurend dan langdurend
 • eerder een actieve opstelling dan een passieve, van therapeut èn cliënt
 • eerder helder en concreet dan vaag en abstract
 • meer gericht op het hier en het nu dan op het verleden
 • meer gericht op doen dan op praten.

THERAPIEAANBOD

Wij kunnen het volgende therapieaanbod leveren:

 • cognitieve gedragstherapie
 • psychotherapie
 • hypnotherapie
 • directieve therapie
 • EFT 
 • EMDR

MEER INFORMATIE