DOELGROEP

Ik werk met:

 • jongeren vanaf 18 jaar
 • volwassenen
 • ouderen

WERKWIJZE

Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wens van de cliënt en hem of haar die hulp te geven die het best bij hem of haar en dat probleem past. Meestal pas ik een vorm van cognitieve gedragstherapie toe.

Kenmerken hiervan zijn:

 • eerder kortdurend dan langdurend
 • eerder een actieve opstelling dan een passieve, van therapeut èn cliënt
 • eerder helder en concreet dan vaag en abstract
 • meer gericht op het hier en het nu dan op het verleden
 • meer gericht op doen dan op praten.

THERAPIEAANBOD

Ik kan het volgende therapieaanbod leveren:

 • cognitieve gedragstherapie
 • gedragstherapie
 • directieve therapie
 • EMDR

MEER INFORMATIE